165. För rödsot

Lästext

|186|

För rödsot

1 Man tager risgryn, bränner som kaffe och malar, och tager ett teskedblad uti kallt vatten 3:ne gånger om dagen, sedan 2:ne gånger några dagar, men det bör tagas bara man känner anledning därtill, i synnerhet då den är gångbar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |186|

  För Rösot

  Man tager Risgryn, Bränner som Caffe och Malar, och tager et Thé Skeblad uti Kalt watten 3ne gonger om dagen, Sedan 2ne gonger några dagar, men det bör tagas bara man Kienner anledning där til, i Synnerhet då den är gongbar,