27. Plommon

Lästext

Plommon

1 Man tager plommon när de begynna mogna och medan de ännu äro något gröna, stick |70|igenom dem med en gaffel vid stjälken, lägger dem så i en kittel med vatten, ljummer vattnet, om man 4:de delen av kittelen fyller med plommon, skall han det övriga fyllas full med vatten, sedan låter man vattnet tillika med plommonen helt långsamt värmas på elden, när det varder så hett att man intet kan tåla hålla fingret där uti lyftes kittelen av elden, och låter det med vart annat kallna, när det är helt kallt, sätt det åter på elden, då det nästan kommer till koknad, begynna de allt tågligare det ena efter det andra flyta ovan uppå, de samma tar man med en skumslev och lägger i kallt vatten; men ej tages något som ej ovanpå flyter, sedan låt rinna av dem på ett sikt, där efter lägg dem uti stenfat med sockerlag, som är så tunn som vatten, icke många uti ett stenfat, ty de trycka varandra, den andra dagen lägges de i kittelen utur det ena fatet efter det andra, dock ingen gång låta hårt uppkoka, och sedan läggas de uti ett fat, och var dag låta sockret litet avkoka, desto långsammare man där med umgås, desto grö|71|nare och klarare varda de, när sirapen sist varder rätt tjock, lägges plommorna däruti, och en gång uppkokas och väl avskummas blir de skönaste och bästa plommon.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Plommon.

  Man tager Plommon när de begynna mogna och medan de ännu äro något gröna, stick |70|igenom dem med en gaffel wid stielken, lägger dem så i en kittel med watn, liumer watnet, om man 4:de delen af kittelen fyller med Plommon, skal han det öfriga fyllas full med watn, sedan låter man watnet tillika med plommonen helt långsamt warmas på elden, när det warder så hett at man intet kan tåla hålla fingret der uti lyftes kittelen af elden, och låter det med hwart annat kalna, när det är helt kalt, sätt det åter på elden, då det nästan kommer til koknad, begyna de alt togligare det ena efter det andra flyta ofwan uppå, de samma tar man med en skumslef och lägger i kalt watn; men ej tages något som ej ofwanpå flyter, sedan lät rinna af dem på et sicht, der efter lägg dem uti sten fat med såcker lag, som är så tun som watn icke många uti et stenfat, ty de trycka hwarandra, den andra dagen lägges de i kittelen utur det ena fatet efter det andra, dock ingen gång låta hårdt upkoka, och sedan läggas de uti et fat, och hwar dag låta såckret litet afkoka, desto långsammare man der med umgås, desto grö|71|nare och klarare warda de, när Sirapen sist warder rätt tiock, lägges plommorna deruti, och en gång upkokas och wäl af skummas blir de skiönaste och bästa plommon.