42. Att lägga in fågel

Lästext

Att lägga in fågel

1 Man plockar och gör ren stor fågel, som till stek, förväller tillräckligen, lägger fåglen att kallna. Kokar upp spadet och skummar det, slår där uti något ättika och brun sirap, och låter det därmed koka litet, sedan spadet är kallt, lägges fågelen även kall uti en bytta, slås lagen uppå. Lägges en botten och tyngd uppå, som håller fåglen under laken.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att lägga in fågel

  Man plåckar och gör ren stor fågel, som till stek, förwäller tillräkeligen, lägger fåglen att kalna. kokar up spadet och skummar det, slår der uti något ätticka och brun sirap, och låter det dermed koka litet, sedan spadet är kalt, lägges fågelen äfwen kall uti en bytta, slas lagen uppå. lägges en botn och tyngd uppå, som håller fåglen under laken.