2. Att göra körsbärsbrännvin

Lästext

|13|

Att göra körsbärsbrännvin

1 Tag torra körsbär 2 marker, och franskt brännevin 3 stop, tag alla stenarna utur dem och stöt dem rätt små, slå dem i en distillerpanna tillika med brännvinet. Till 2 kannor brännvin tages 1 stop gott källvatten, och en hand eller 2 ren sand, när detta är distillerat blandas det med efterskrevne sirap.

Sirapen därtill av körsbär

2 Tag 2 marker socker till en kanna brännvin, 1 stop vatten, koka och skumma väl sirapen först, tag de samma körsbär som stenarna äro tillförene urplockade och koka i samma sirap. När sirapen är kokad att han håller prov och bären äro klara, silar man dem i från varandra igenom ett bleckdurkslag, men det måste så ansas i kokningen, att sirapen blir klar och får färg som en rubin och sedan blandas den med brännvinet på samma sätt som den förra, när man får friska bär kan man även så göra med dem, blir det dock en skönare färg.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |13|

  At gjöra Kiersebärs Bränwin.

  Tag torra Kiersebär 2 mk:r, och Franskt Brännewin 3 stop, tag alla stenarna utur dem och stöt dem rätt små, slå dem i en distillér panna tillika med Bränwinet. Til 2 k. Bränne win tages 1 stop godt källe watn, och en hand eller 2 ren sand, när detta är distillerat blandas det med efter skrefne Syrap.

  Sirapen dertil af Kiersebär.

  Tag 2 mk:r Såcker til en kanna Brännewin, 1 stop watn koka och skumma wäl Sirapen först tag de samma Kiersebär som stenarna äro tilförne urplåckade och koka i samma Sirap. När Sirapen är kokad at han håller prof och bären äro klara, silar man dem i från hwar andra igenom et Bleck durchslag, men det måste så ansas i kokningen, at Sirapen blir klar och får färg som en rubin och sedan blandas den med Brännewinet på samma sätt som den förra, när man får friska bär kan man äfwen så gjöra med dem, blir det dock en skiönare Färg.