111. Mot ältan

Lästext

Mot ältan

1 3 skedblad brännvin och en äggvita klappas väl tillsammans. Där uti doppas så mycket svart ull, att det super upp allt, som vid frossan lägges på barnets navle. Detta förnyas tills det hjälper. Men plär ej behövas mer än högst tre gånger.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Mot Ältan

  3 skieblad brenwin och en äggwita klappas wäl tillsammans. der uti doppas så mycket swart ull, att det super up alt, som wid fråßan lägges på barnets nafle. detta förnyas tils det hielper. men plär eij behöfwas mer än högst tre Gånger.