81. Emot vägglöss

Lästext

|130|

Emot vägglöss

1 Skall det säkresta vara att köpa för lika många styver av vart slag. Kvicksilver, sabadillfrö och röd pomada. Sabadillfröet pulveriseras, pomadan smältes och kvicksilvret röres däruti. Med denna salva smörjer man flere gånger i nedanet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |130|

  Emot wägglös

  skall det säkresta wara at köpa för lika många styfwer af hwart slag. Qveck silfwer. Sabadill frö och röd pomada. Sabbadil fröet pulveriseras pomadan smältes och qvecksilfvret röres deruti. med denna salfva smörjer man flere gånger i nedannet.