18. Russinvatten

Lästext

|33|

Russinvatten

1 Man låter ett ankare eller 36 potter gott källvatten koka, och sedan det är väl skummat och kokat, slås det i en balja, var till man lägger 10 skålpund av de bästa blå russin väl rengjorda med 8 stycken citroner, vilka kring- eller genomskäres, och när det är ljumt blivit, lägger man 2 skedblad färsk jäst där uti, och låter det så över natten väl övertäckt stå och jäsa, om morgonen fyller man det på ett ankare, som intet öl eller brännvin har varit uti, så som det står uti baljan med russin och citroner, slår där till 2, 3 à 4 potter franskt vin, och sprundar ankare väl till, efter 3 dagar tappar man det på buteljer vilka med goda korkar försedde sättes i källaren och efter 3 veckor kan man dricka det.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |33|

  Russin Watn.

  Man låter et anckare eller 36 potter godt kiällwatn koka, och sedan det är wäl skummat och kokat, slås det i en balja, hwar til man lägger 10 ℔ af de bästa blå Russin wäl rengjorda med 8 st: Zitroner, hwilka kring eller genom skiäres, och när det är liumt blifwit, lägger man 2 skiedblad färsk giäst der uti, och låter det så öfwer natten wäl öfwertäkt stå och giäsa, om morgonen fyller man det på et Anckare, som intet öhl eller bränwin har warit uti, så som det står uti Baljan med Russin och Zitroner, slår der til 2, 3 a 4 potter Franskt win, och sprundar ankare wäl til efter 3 dagar tappar man det på Bouteiller hwilka med goda korckar försedde sättes i källaren och efter 3 weckor kan man dricka det.