118. Kur för vattusot

Lästext

|150|

Kur för vattusot

1 En aska brännes av hela enbusken uti en ren ugn, utav denna aska tages ett skålpund som blötes uti 6 kvarter vin eller gammalt öl, med två lod malörtsknoppar, blanda och omrör det ofta första dygnet, låt det sedan stå stilla andra dygnet att sjunka, avhäll och sila det genom en fin duk.

2 Här av drickes mot vattusot ett spetsglas i sänder 6 à 8 gånger om dagen, med litet tillblandat vitlökssirap eller vitlök.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |150|

  Cur för wattusot

  En Aska brennes af hela enbusken uti en ren ung, utaf denna aska tages et ℔ som blötes uti 6 qvarter win eller gammalt öhl, med twå lod malörts knoppar, blanda och omrör det ofta första dygnet, lätt det sedan stå stilla andra dygnet att siunka, afhäll och sila det genom en fin duk.

  här af dreckes mot wattusot ett spets glas i sönder 6 a 8 gånger om dagen, med litet tilblandat witlöks sirap eller witlök.