70. Medel mot lungsot och hosta (ur ett brev från Karschin till Gleim)

70. Medel mot lungsot och hosta (ur ett brev från Karschin till Gleim)

Lästext

Medel mot lungsot och hosta (ur ett brev från Karschin till Gleim)

1 En 13-årig flicka hade lungsot i så hög grad att professor Fritz dömde henne till döden, flickan såg ut som ett skelett |97|och målet liknade en gås väsande när någon skrämmer hennes ungar. Man försökte allting och lät föra henne på landet, för att inhämta frisk vårluft, fåfängt, läkarena reste efter och försäkrade att hon skulle dö. En gammal hustru som hörde det log åt läkarns dödsdom. Hon tog 2 kvarter öl, hällde det i en ny lerkruka, jämte avstrukna blad av lungörten (Pulmonaria officinalis) för en groschen, samt lika mycket så kallad vit honung och en handfull vetekli, täckte kärlet och lät massan inkoka till hälften. Efter avsvalning silades den genom en fin linneduk och fylldes på en flaska; härav drack den sjuka så ofta hon behagade och blev frisk. Hennes mor räddade sedermera många andra lungsiktiga genom denna enkla dryck, och jag har själv försport en härlig lindring därav. Jag ber Er rekommendera detta medel hos alla lungsiktiga, det är lindrigt, kostar ej mycket, och hjälper med säkerhet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Medel mot lungsot och hosta (Ur ett bref från Karschin till Gleim)

  En 13 årig flicka hade lungsot i så hög grad att Prof: Fritz dömde henne till döden, flickan såg ut som ett skelett |97|och målet liknade en gås hväsande när någon skrämmer hennes ungar. Man försökte allting och lät föra henne på landet, för att inhämta frisk vårluft, fåfängt, läkarena reste efter och försäkrade att hon skulle dö. En gammal hustru som hörde det log åt läkarns dödsdom. Hon tog 2 qvarter öl, hälde det i en ny lerkruka, jemte afstrukna blad af lungörten (Pulmonaria Officinalis) för en groschen, samt lika mycket så kallad hvit honung och en handfull hvetkli, täckte kärlet och lät massan inkoka till hälften. Efter afsvalning silades den genom en fin linneduk och fylldes på en flaska; häraf drack den sjuka så ofta hon behagade och blef frisk. Hennes mor räddade sedermera många andra lungsigtiga genom denna enkla dryck, och jag har sjelf försport en herrlig lindring däraf. Jag ber Er rekommendera detta medel hos alla lungsigtiga, det är lindrigt, kostar ej mycket, och hjelper med säkerhet.