26. Att sylta rättikor

Lästext

|69|

Att sylta rättikor

1 Först tager man rättikorna om hösten, som intet äro svampiga, och skrapar dem mycket väl, skär dem i en sådan form som ingefära, lägger dem sedan en dag eller två i vatten, sedan kokar man dem i ett annat vatten, och när man ser att de äro lagom starke; där näst tager man dem utur vattnet och kokar dem uti en kittel, antingen med socker eller honungssirap och kokas så länge tills de bli så bruna som insyltat ingefära, skulle detta kokas in, spädes på av samma slag och kokas tills de bliva lagom, sedan tages de upp och lägges varvtals antingen i en glasburk eller åtting och strös emellan vart varv sönderstött vitt ingefära som är ganska väl pulveriserad, nog tjockt, och slås sirapen som de äro kokade uti, ovanpå, står sedan 14 dagar, så äro de färdiga, att man dem äta kan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |69|

  At Sylta Rättikor.

  Först tager man Rättikorna om hösten, som intet äro swampiga, och skrapar dem mycket wäl, skiär dem i en sådan Form som Jngefära, lägger dem sedan en dag eller twå i watn, sedan kokar man dem i et annat watn, och när man ser at de äro lagon starcke; der näst tager man dem utur watnet och kokar dem uti en kittel, antingen med såcker eller honungs Sirap och kokas så länge tils de bli så bruna som insyltat Jngefära, skulle detta kokas in, spades på af samma slag och kokas tils de blifwa lagom, sedan tages de up och lägges hwarftals antingen i en glasburck eller åtting och strös emellan hwart hwarf sönder stött hwitt Jngefära som är ganska wäl pulweriserad nog tiokt, och slås Sirapen som de äro kokade uti, ofwan på, står sedan 14 dagar, så äro de färdiga, at man dem äta kan.