65. [För kolik och färska sår]

Lästext

|94|

[För kolik och färska sår]

1 Man plockar björkknopp, då bladen börja spricka ut, och äro så stora som mössöron, en butelj fylles därmed, finkelbrännvin påslås så mycket som får rum, buteljen står i solen 2:ne veckor, varefter det avsilas, och nyttjas så väl för koliker, som färska sår.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |94|

  [För kolik och färska sår]

  Man plockar Björk knopp, då bladen börja spricka ut, och äro så stora som möss öron, en bouteille fylles dermed, finkel bränvin påslås så mycket som får rumm, bouteillen står i solen 2:ne veckor, hvarefter det afsilas, och nyttjas så wäl för Coliquer, som färska sår.