14. Beskrivning på Dünnbier eller svagdricka

14. Beskrivning på Dünnbier eller svagdricka

Lästext

Beskrivning på Dünnbier eller svagdricka

1 Tages ⅛ tunna gott malt och malas. Lägg detta uti en halvtunnså vilken håller 24 kannor, tag sedan kokhett vatten, vilket skall först till 3:dje delen inkokas, och sedan slås på det i sån malne maltet, sist värmas helt röda några grå stenar, vilka lägges i sån och röres väl om, först i sån med en ny björkkvast, och så rörer man allt stadigt så länge det av grå stenarna kokar till dess det bliver lagom svalt att lägga gärd uti. Kärilet uti vilket detta skall ligga, lagas på det sättet till, att sedan det är rengjort, så gnides det inuti med en limpeskiva eller en surdeg så stor som ett hönsägg: Sedan silas det tillagade |26|drickat igenom ett lindkläde uti tunnan, tag så några svartavinbärskvistar, något krusmynta, litet dill, samt 5 skedblad fulla god jäst som och lägges i tunnan, sprunnas så igen väl och lägges i källaren. NB. när det kokas med stenarna så vispas eller röres 1 stop rågmjöl däruti; och sedan det legat 4 dagar i tunnan är det till drickande färdigt.

|27| |28| |29| |30|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på Dunbir eller Svagdricka.

  Tages ⅛ tunna godt malt och malas. lägg detta uti en half-tun såå hwilken håller 24 kannor tag sedan kokhett watn, hwilket skal först til 3:die delen inkokas, och sedan slås på det i såån malne maltet, sist wärmas helt röda några grå stenar, hwilka lägges i Såån och röres wäl om, först i Såån med en ny Biörkqwast, och så rörer man alt stadigt så länge det af grå stenarna kokar til des det blifver lagom swalt at lägga giärd uti. Kärillet uti hwilket detta skal ligga, lagas på det sättet til, at sedan det är ren gjordt, så gnides det inuti med en limpeskifwa eller en surdeg så stor som et höns ägg: Sedan silas det tillagade |26|drickat igenom et lindkläde uti tunnan, tag så några swarta winbars qwistar, något krusmynta, litet dill, samt 5 skiedblad fulla god giäst som och lägges i tunnan, sprunnas så igen wäl och lägges i källaren. NB. när det kokas med stenarna så wispas eller röres 1 stop Råg miöl deruti; och sedan det legat 4 dagar i tunnan är det til drickande färdigt.

  |27| |28| |29| |30|