24. Stora gurkor

Lästext

|67|

Kunskap om att insylta allehanda

Stora gurkor

1 Man tager dem som äro gröna och stora, och skär med en kniv en remsa utur dem och tager ut kärnorna med en tesked, sedan fyllas de med svart senapsfrö och muskotblomma, peppar, nejlikor, en klyfta vitlök, ingefära skuren i tunna bitar; men senap skall vara mest; detta allt lägges i gurkan och remsan sättes i hålet igen och bindes med en grov tråd tvenne slag, och så läggas de uti ättika med peppar och salt, samt muskotblomma, att ligga i 3 dagar, då tages samma ättika, som de ligga uti och kokas upp, sedan lägges gurkorna uti och ävenledes kokas upp; de läggas sedan uti en burk och slås heta ättikan på dem och ombindas, desse kunna hålla sig länge.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |67|

  Kundskap om, at insylta allehanda

  Stora Gurcker.

  Man tager dem som äro gröna och stora, och skiär med en knif en remsa utur dem och tager ut kärnorna med en Thée skied, sedan fyllas de med swart Senaps frö och muskott blomma, Peppar, neglikor, en klyfta hwitlök, Jngefära skuren i tunna bitar; men senap skal wara mäst; detta alt lagges i gurckan och remsan sättes i hålet igen och bindes med en grof trå twenne slag, och så läggas de uti ätticka med peppar och salt, samt muskott blomma, at ligga i 3 dagar, då tages samma ätticka, som de ligga uti och kokas up, sedan lägges gurckorna uti och äfwen ledes kokas up; de läggas sedan uti en burck och slås heta ättikan på dem och om bindas, desse kunna hålla sig länge.