68. Att kurera svag mage och dåligt bröst samt bliva fet

68. Att kurera svag mage och dåligt bröst samt bliva fet

Lästext

|95|

Att kurera svag mage och dåligt bröst samt bliva fet

1 Till 1 lod islandsmossa tages 4½ kvarter gott friskt vatten, vilket kokas vid sakta eld tills det ej bliver kvar mer än 1½ kvarter eller 4 koppar. Däri lägges god kanel och härav drickes 2 koppar varje morgon på nykter mage med socker efter behag. Bäst är att kokningen sker aftonen förut och vid drickningen allenast uppvärmes, annars hinnes det föga med, så tidigt det bör nyttjas. Detta är även ett förträffligt medel för dem som hava svaga nerver och hypokondri. Jag har nyttjat det höstmånaderna åt flera patienter och alla hava därav rönt den förträffligaste verkan. Vinlöf. M.D. i Köpenhamn.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |95|

  Att kurera svag mage och dåligt bröst samt blifva fet.

  Till 1 lod Islands mossa tages 4½ qvarter godt friskt vatten, hvilket kokas vid sakta eld tills det ej blifver qvar mer än 1½ qvarter eller 4 koppar. Däri lägges god kanel och häraf drickes 2 koppar hvarje morgon på nykter mage med socker efter behag. Bäst är att kokningen sker aftonen förut och vid drickningen allenast uppvärmes, annars hinnes det föga med. så tidigt det bör nyttjas. Detta är äfven ett förträffligt medel för dem som hafva svaga nerfver och hypocondrie. Jag har nyttjat det höstmånaderna åt flera patienter och alla hafva deraf rönt den förträffligaste verkan. Vinlöf. M.D. i Köpenhamn.