121. Att brygga ättika av krusbär

121. Att brygga ättika av krusbär

Lästext

|151|

Att brygga ättika av krusbär

1 Till en kanna väl mogna krusbär tages tre kannor uppkokt och avsvalnat vatten, som blandas med de stötte bären, sedan det stått i 24 timmar silas det genom hårduk eller flanell. Till var kanna saft tages 1 skålpund brun pudersocker, blanda det väl, och när ankarn är full gömmes det nio månader i källarn, då det kan nyttjas som vinättika.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |151|

  Att brygga ättika af Krusbär.

  Till en kanna wäl mogna krusbär tages tre kannor upkokt och afswalnat watn, som blandas med de stötte bären, sedan det stådt i 24 timmar silas det genom hårduk eller flanell. till hwar kanna saft tages 1 ℔ brun Puder såcker blanda det wäl, och när ankarn är full gommes det njo månader i killarn, då det kan nyttias som wjnällika.