131. Beskrivning på ett kostligt svart plåster

131. Beskrivning på ett kostligt svart plåster

Lästext

Beskrivning på ett kostligt svart plåster

1 Bomolja 1¼ skålpund, blyvitt 8 lod, silverglitt 8 lod, mirham ½ lod, spanskgröna 1½ lod, mastix 1 lod. Låt bomoljan sjuda uti en ny potta ½ timma och rör ständigt om, att det |166|intet kokar över, sedan lägges ingredienserna här uti och kokas återigen ½ timma tills allt är helt svart, vilket man kan se om man låter en droppa därav drypa på papper. Sedan tager man tunt linne en halv aln brett och långt, syr vid ändan ett litet band, doppar linnet uti pottan att det väl genomsugas. Tag linnet i hörnet och drag det genom friskt brunnsvatten, så varder det hårt och styft, låt det hänga och torkas, skär det sedan uti smärre stycken, och lägg emellan vart stycke ett rent papper till att förvaras.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på ett Kosteligit Svart Plåster.

  Bomolja 1¼ ℔, Blywitt 8 lod, Silfwerglitt 8 lod, mirham ½ lod, Spansk gröna 1½ lod mastix 1 lod. Lät Bomoljan siuda uti en ny potta ½ tima och rör ständigt om, at det |166|intet kokar öfwer, sedan lägges ingredientierna här uti och kokas återigen ½ tima tils alt är helt Swart, hwilket man kan se om man låter en droppa deraf drypa på papper. Sedan tager man tunt linne en half aln bredt och långt, syr wid ändan et litet band, doppar linnet uti pottan at det wäl genom sugas. Tag linnet i hörnet och drag det genom friskt bruns watn, så warder det hårdt och styft, lät det hänga och torckas, skiär det sedan uti smärre stycken, och lägg emellan hwart stycke et rent papper til at förwaras.