174. [Preservativ mot koleran]

174. [Preservativ mot koleran]

Lästext

||

[Preservativ mot koleran]

1 På en skinnlapp av denna form, utbredes färsk tall- eller grankåda (värmd mot elden) och lägges lappen på magen, med snibben opp.

2 Detta enkla preservativ skall på en ort där koleran gått, hava blivit mycket begagnat, och ingen som brukat det blivit av sjukdomen angripen.

3 Över navlen, som ej får betäckas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ||

  [Preservativ mot koleran]

  På en skinnlapp af denna form, utbredes färsk Tall eller Grankåda (värmd mot elden) och lägges lappen på magen, med snibben opp.

  Detta enkla preservatif skall på en ort der Choleran gått, hafva blifvit mycket begagnat, och ingen som brukat det blifvit af sjukdomen angripen

  Öfver Nafvlen, som ej får betäckas