158. Att göra rosenvatten utan destillering

Lästext

Att göra rosenvatten utan destillering

1 Man tager en ny kruka som man överbinder med fint linne som sitter kupigt. På det linnet lägger man plockade rosenblad, ovanpå roserna tunt karduspapper, där på tjockt torr sand, där på en pannkakspanna utan fötter med eld uti; men ej för stark. Då dryper vattnet ner i krukan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Rosen Vatn utan distilering.

  Man tager en ny kruka som man öfwer binder med fint linne som sitter kupigt. på det linnet lagger man plåckade Rosen blad, åfwanpå Roserna tunt Cardus papper der på tiåkt tårr sand, der på en pankaks panna utan fötter med eld uti; men ey för stark. då dryper watnet ner j krukan.