139. Att bruka mot gyllenådern

139. Att bruka mot gyllenådern

Lästext

Att bruka mot gyllenådern

1 Man kokar upp söt mjölk uti en ny stenkruka, där i lägges en näva sötblomster samt en näva krossat linfrö, vilket allt kokas tillsammans som en lagom tjock gröt. I denna gröten kan och läggas något osaltat smör.

2 Av denna gröten lägges ett skedblad i en linnelapp, och appliceras så varm man kan tåla honom, blir där liggandes så länge den är varm, då åter nytt ditlägges, varmed fortfares i 1½ timme var morgon så länge det behöves. Denna gröt kan uppvärmas tre gånger, detta brukas sedan de, nämligen taggarna, visat sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At bruka mot Gyllenådern.

  Man kokar up söt miölk uti en ny sten kruka, der j lägges en näf:a sötblomster samt en näf:a kroßat Linfrö, hwilket alt kokas tilsammans som en lagom tiåk gröt. i denna gröten kan och läggas något osaltat smör.

  Af denna gröten lägges et skieblad i en linne Lapp, och appliceras så warm man kan tåla honom blir der liggandes så länge den är warm, då åter nyt dit lägges, hwarmed fortfares i 1½ timme war mårgån så länge det behöf:es. denna gröt kan upwärmas tre gånger, detta brukas sedan de nämligen taggarna wisat sig.