36. Bästa sättet att få ljustalg vit och hård

36. Bästa sättet att få ljustalg vit och hård

Lästext

|76|

Bästa sättet att få ljustalg vit och hård

1 Till 1 lispund talg slås en kanna källvatten, ½ skålpund alun och låter sakta koka 1 timme, då sättes den ut för att kallna; dagen därpå slås han ur kittelen, skrapas och rengöres, sönderbitas och åter kokas med 1 stop rosenvatten, 2 lod luttrad saltpetter, 2 lod marineglas, alltsammans kokar en halv timme, då den genom en serviette silas och öses på flata fat, ställes i ett kallt rum när han är stelnad, tages dessa tunna kakor av faten och helt smått sönderbitas, på ett stort bord utbredes i ett rum där han i 3 à 4 veckor får starkt frysa, när denna talg skall stöpas måste man noga akta sig att han ej får koka, ej heller sätta formana i för stark köld, ty då spricka ljusena. Vekana härtill blir bäst av hälften linne, och hälften bomullsgarn, som ej är mycket grovt; då de äro snodde, doppas de i brännvin, upphänges att torka, emedan därav ses en vacker blå låge, ett sådant ljus varar 8 à 10 timmar.

|77| |78| |79| |80|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |76|

  Bästa Sättet at få Lius Talg hvit och hård

  Till 1 L℔ Talg slås en Kanna Käll watten, ½ ℔ Alun och låter sakta koka 1 timme, då Sättes den ut för at Kalna; dagen derpå Slås han ur Kittelen, Skrapas och rengöres, Sönderbitas och åter Kokas med 1 Stop Rosenwatten, 2 lod Luttrad Saltpetter 2 lod Marineglas, alt Sammans Kokar en half timme, då den genom en Serwiette silas och öses på flata fat, ställes i ett Kalt rum när han är stelnad, tages dessa tunna Kakor af Faten och helt Småt sönderbitas, på et Stort Bord utbredes i ett rum där han i 3 a 4. weckor får Starkt frysa när denna Talg Skal Stöpas måste man noga ackta Sig at han ej får Koka, ej häller Sätta formmana j för Stark Kiöld, ty då Spricka Liusena. wekana härtil blir bäst af hälften Linne, och hälften Bomels garn, Som ei är mycket groft; då de äro Snodde, doppas de i Bränvin, uphänges at torka, emedan deraf ses en vacker blå Låge, et Sådant Lius varar 8 a 10 Timmar

  |77| |78| |79| |80|