157. Nyttigt för sjukliga flickor omkring femton år

Lästext

Nyttigt för sjukliga flickor omkring femton år

1 Salvia, rosenmarin, ringonblommer, krusmynta, av vardera en knäppnäve, kokas lyckt i ett kvarter vatten, tills hälften är inko|181|kat, silas av och drickes varmt, då man om afton lägger sig: förut bör man haft ljumt fotbad, och sätta strumper på sig varmed man ligger hela natten, detta göres 4 dagar för och 4 dagar efter fullmånaden, i var månad tills det hjälper.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  nytigt för siukliga fleckor omkring 15 År

  Salvia, Rosenmarin, Ringon, blommer, Krus mynta, af hwardera en knäpp näfwe, kokas lykt i ett qvarter watn, tils hälften är inko|181|kat, silas af och drekes warmt, då man om afton Läger sig: förut bör man haft liumt fotbad, och sätta strumper på sig hwar med man ligger hela naten, detta göres 4 dagar för och 4 dagar efter fullmånaden, i hwar månad tils det hielper.