40. Crème à la neige

Lästext

Crème à la neige

1 Man tager 12 lod äppelmos, av färska eller torra äpplen, äro de färska kunna de stekas, och sedan uttages moset. Därtill tages 12 lod rivet socker |83|och rivet skal av 2 citroner, vilket röres med en träsked i ett stenfat tills sockret är smält, då tages vitan av 6 färska ägg, vilken en i sänder vispas ¼ timme med ovannämnde massa, så att det inalles vispas en och en halv timme, och alltid åt samma led, som man begynt, sedan tages därtill saften av två citroner, därmed det fort genomröres, då lägger man det med trädskeden på fatet, och gör det jämt med ett nytt kort, (med metall får det alldelest intet röras). När det har den fason man vill, beströr man det med litet fin kanel, men ej förr än det anrättas. Denna kräm kan obakad eller och bakad i tårtpanna serveras; men får ej stå i ugnen mer än 10 högst 12 minuter, och då genast ätas, eljest faller han ihop.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Creme a la neige

  Man tager 12 lod äppelmos, af färska eller torra Äplen, äro de färska kunna de stekas, och sedan utages moset. dertill tages 12 lod rifwit såcker |83|och rifwit skal af 2 Citroner, hwilket röres med en träskied i et stenfat tils såckret är smält, då tages witan af 6 färska ägg, hwilken en j sönder wispas ¼ tim[m]e med åfwannamde massa, så att det in alles wispas en och en half timme, och altid åt samma led, som man begynt, sedan tages dertill saften af twå Citroner, dermed det fort gänom röres, då lägger man det med träd skieden på fatet, och giör det jämt med ett nytt kort, (:med metall får det aldelest intet röras:) när det har den facon man will, beströr man det med litet fin Canel, men ey för än det anrättas. Denna Creme kan obakad eller och bakad i tårt panna Serveras; men får eij stå i ungnen mer än 10 högst 12 minuter, och då genast ätas eljest faller han jhop.