80. Att svärta flor, blonder, linne, ylle och bomull

80. Att svärta flor, blonder, linne, ylle och bomull

Lästext

|126|

Att svärta flor, blonder, linne, ylle och bomull

1 Till en hel knippa flor, tar man för 2 styver spanskgröna, stöter den helt fin, och blandar den i ett stop vatten, som kokar en stund, och när det kokar som bäst, lägger man det som skall svärtas uti att koka ½ timme. Det upptages då och torkas och spadet slås bort. Sedan tager man 3 nävar fulla med blå bresilja, som kokar i en kanna vatten en hel timme, då man silar ifrån stickerna och i det röda vattnet kokar floret eller vad det är, en timme. Åter tages det upp och torkas. I detta spad lägges 2 teskedblad pottaska, och ett dito fint stött viktriol, och när floret efter förra kokningen är väl torrt, doppas det i detta som står på elden, att bliva väl hett men kokar intet. Sedan tages det upp, torkas, omsköljes i kallt vatten, samt ånyo torkas, och prepareras.

|127| |128| |129|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |126|

  Att swärta flor Blonder Linne ylle och bomul.

  Till en hel knippa flor, tar man för 2 styfwer spansk gröna, stöter den helt fin, och blandar den i et stop watn, som kokar en stund, och när det kokar som bäst, läger man det som skal swartas uti att koka ½ time. det uptages då och torkas och spadet slås bort. sedan tager man 3 näfwar fulla med blå Bresillja, som kokar i en kanna watn en hel time, då man silar jfrån stickerna och i det röda watnet kokar floret eller hwad det är, en timme. åter tages det up och torkas. i detta spad lägges 2 Thee skiedblad påt aska, och et d:o fint stödt victriol, och när floret efter förra kokningen är wäl tort, doppas det i detta som står på elden, att blifwa wäl hett men kokar intet. sedan tages det up torkas om skiöljes i kalt watn, samt å nyo torkas, och prepareras.

  |127| |128| |129|