3. Att destillera kryddbrännvin

Lästext

|14|

Att destillera kryddbrännvin

1 Till 3 kannor svenskt brännvin, tages följande kryddor. 1 lod muskotblomma, 1 lod muskot, 1 lod kardemummor, 1 lod nejlikor, 1½ lod kanel, 1 lod anis, pomeransskal en handfull; desse kryddor, stötes litet och lägges sedan i blöt uti brännvin att stå ett dygn. När man nu distillerar de 3 ovannämnde kannor brännvin, slås och straxt kryddarne i distillerpannan tillika, därtill slås och en kanna gott och starkt öl; man lagar att vattnet i kylfatet stadigt kallt är, och att det ständigt ymsas, och låter man då så småni[n]gom distillera: Sedan tager man 1 skålpund socker som kokas uti 5 halvstop gott klart vatten, och silas sedan straxt genom ett rent kläde, när detta vattnet blir väl kallt, kan man sedan därmed uppblanda det distillerade brännvinet efter smaken och som man vill hava det starkt till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |14|

  At distillera Krydde Bränwin.

  Til 3 kannor Swenskt bränwin, tages följande kryddor. 1 lod muskott blomma, 1 lod muskott, 1 lod Cardemummor, 1 lod neglikor, 1½ lod Canel, 1 lod Anis, Pomerans skal en hand full; desse kryddor, stötes litet och lägges sedan i blöt uti Bränwin at stå ett dygn. När man nu distillerar de 3 ofwannämde kannor bränwin, slås och straxt kryddarne i distillerpannan tillika, dertil slas och en kanna godt och starkt öhl; man lagar at watnet i kyl fatet stadigt kalt är, och at det ständigt ymsas, och låter man då så smånigom distillera: Sedan tager man 1 ℔ såcker som kokas uti 5 half stop godt klart watn, och silas sedan straxt genom et rent kläde, när detta watnet blir wäl kalt, kan man sedan der med upblanda det distillerade bränwinet efter smaken och som man wil hafwa det starkt til.