73. Lindring av plågad gyllenåder ordinerat av doktor Louis Roos

73. Lindring av plågad gyllenåder ordinerat av doktor Louis Roos

Lästext

Lindring av plågad gyllenåder ordinerat av doktor Louis Roos

1 Brännes en kork på ljus och skrapas med en kniv, kontinueras härmed tills det blir så mycket som en tesked full. En linnelapp vätes i kallt vatten, pulvret bredes därpå och det appliceras tätt kring stolgången, både med och då man är fri från taggar. Kokta äpplen kalla att på lika sätt applicera torde vara förut försökt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Lindring af plågad gyllnåder ordinerat af Doktor Louis Roos.

  Brännes en kork på ljus och skrapas med en knif, kontinueras härmed tills det blir så mycket som en thésked full. En linnelapp vätes i kallt vatten, pulfret bredes derpå och det appliceras tätt kring stolgången, både med och då man är fri från taggar. Kokta äpplen kalla att på lika sätt applicera torde vara förut försökt.