128. Greve Nils Bielkes elixir

Lästext

Greve Nils Bielkes elixir

1 R: Aloes Succotrin 2 lod, Rabarbar opt 1½ lod, Theriac venet: ½ lod, Croc: Orient opt: ½ lod, Agaric albis ¼ lod, Myrrh. rube ¼ lod, Codoaria ¼ lod, Gentia rubri ¼ lod.

2 Desse species stötes grovt sönder och lägges uti glas var gjutes 3 kvarter renskt |160|eller franskt brännvin, det som gott är, sedan bindes glaset väl till och sättes om vintren på varmt ställe, men om sommaren uti solen till desse species hava gjort brännvinet helt rött, sedan förvares det till nödigt bruk.

3 När man det bruka vill tager man ett skedblad vin och dryper däruti 6 à 8, till 25 droppar av det samma var morgon, så kan man sig 24 timmar, ifrån gift sig preservera, bekommer någon pestilensen eller någon annan giftig siukdom, taga straxt in ett skedblad av detta och svettas på, så blir den samma med Guds hjälp frisk, men måste ej över 24 timmar dröja. Detta är ganska gott att styrka minnet och alla de andra invärtes lemmarna, purificerar bloden, öppnar livet och uppehåller en vid god hälsa, samt långlig ålder. Auxilio Dei.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Gref. Nils Bielkes Elexir.

  R: Aloes Succotrin, 2 lod, Rabarbar opt 1½ lod, Theriac venet: ½ lod, Croc: Orient opt: ½ lod, Agaric albis ¼ lod, Myrrh. rube ¼ lod, Codoaria ¼ lod, Gentia rubri ¼ lod,

  Desse Species stötes groft sönder och lägges uti glas hwar giutes 3 qwarter renskt |160|eller Franskt bränwin, det som godt är, sedan bindes glaset wäl til och sättes om wintren på warmt ställe, men om sommaren uti solen til desse Species hafwa gjordt bränwinet helt rödt sedan förwares det til nödigt bruk.

  När man det bruka wil tager man et skiedblad win och dryper deruti 6, a 8, til 25 droppar af det samma hwar morgon, så kan man sig 24 timmar, i från gift sig præservera, bekommer någon pästilentien eller någon annan giftig siukdom, taga straxt in ett skiedblad af detta och swettas på, så blir den samma med Guds hjelp frisk, men måste ej öfwer 24 timmar dröija. Detta är ganska godt at styrkia minnet och alla de andra inwärtes lemmarna purificerar bloden öpnar lifwet och uppehåller en wid god helsa, samt långe: ålder. Auxilio Dei.