84. Om Tinctus Benzoicum, Spiritus Terpentina och Spiritus Victriolum

Lästext

|133|

Om Tinctus Benzoicum, Spiritus Terpentina och Spiritus Victriolum

1 1:o Enär en färg är förfalnat eller förblekt, antingen det är silkes- eller ylletyg, så tager man Tinct: Benz slår där uti rent vatten och låter tyget eller fläcken litet ligga där uti så får det sin förra kulör. NB men är det gammalt eller förblekt antingen av solen eller luften så låter man väl ett par nätter och dagar där uti ligga.

2 2:o Allehanda fett-, talg- och tjärfläckar utur sammet, silkes- eller ylletyg att bringa, så tager man Spiritus Terpentina och river fläcken väl där med, med en serviette och straxt därpå med den samma väl avtorkar, till dess man ser att ingen orenlighet mera därpå finnes.

3 3:o En bläckfläck att taga utur silkes eller annat tyg, därtill tager man Spiritus Victriolum och river eller tvättar fläcken där med väl med en serviette samt tvättar det sedan genast med rent vatten.

4 4:o Till att tvätta silkestyg och strumpor, så tager man till en controuche, för 6 öre oxegalla, 8 lod grönsåpa, 2 lod Tinctura Benz, 4 lod gummi |134|Arab: och detta slår man uti 4 stop ljumt vatten att tvätta silkestyg där uti som förmält är, sköljer det sedan uti rent vatten men man måste det icke vrida som man brukar med lärofts tvättande. NB till strumpor eller annat smått tager man mindre av ovannämnde species allt uti proportion som vederbör.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |133|

  Om Tinct: Benz:, Spirit: Terpent: Spir: Victriol:

  1:o Enär en färg är förfalnat eller förblekt antingen det är silkes eller yllet tyg, så tager man Tinct: Benz slår der uti rent watn och låter tyget eller fläcken litet ligga der uti så får det sin förra couleur. NB men är det gammalt eller förblekt antingen af solen eller luften så låter man wäl et par nätter och dagar ther uti ligga.

  2:o Allehanda fett talg och tiär fläckar utur sammet silkes eller yllet tyg at bringa, så tager man Spir: Terp: och rifwer fläcken wäl der med, med en Serviette och straxt derpå med den samma wäl af torckar, til des man ser at ingen orenlighet mera derpå finnes.

  3:o En bläck fläck at taga utur silkes eller annat tyg dertil tager man Spir: Victriol: och rifwer eller twättar fläcken der med wäl med en Serviette samt twättar det sedan genast med rent watn.

  4:o Til at twätta silkes tyg och strumpor, så tager man til en controuche, för 6 ./. oxegalla 8 lod grönsåpa, 2 lod Tinct: Benz, 4 lod gummi |134|Arab: och detta slår man uti 4 stop liumt watn at twätta silkes tyg der uti som förmält är, skiöljer det sedan uti rent watn men man måste det icke wrida som man brukar med lärofts twättande. NB til strumpor eller annat smått tager man mindre af ofwan nämde Species alt uti proportion som wederbör.