6. Att göra pomeransbrännvin

Lästext

Att göra pomeransbrännvin

1 Till en kanna franskt brännvin tages skalet av 6 stycken goda pomeranser och lägges uti brännvinet, saften av pomeranserna kramas på ett skålpund socker, vilket kokas med så litet vatten att det blir nästan som en karamell, sockret slås sedan i brännvinet och lämnas tills det får lagom smak av skalet, då det silas där ifrån och filtereras genom grått papper.

2 På samma sätt kan man tillaga citronbrännvin.

|17|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At Giöra Pomerantz brenwin

  Til en kanna franst brenwin tages skalet af 6 st: goda Pomeranser och lägges uti brenwinet, saften af Pommeranserna kramas på et ℔ såcker, hwilket kokas med så litet watn at det blir nästan som en caramel, såckret slås sedan i brenwinet och lämnas tils det får lagom smak af skalet, då det silas der ifrån och filtereras giänom grått papper.

  på samma sätt kan man tilaga Citron brenwin

  |17|