43. Att göra hallongryn

Lästext

Att göra hallongryn

1 Till ett halvt stop hallon tages en äggegula, som sönderkramas med hallonen, och arbetas in med så mycket vetemjöl att det låter kavla sig, som en tunn deg, |85|vilken sedan hackas fint sönder, och sållas genom ett grynsåll, grynen skola sedan bredas ut på papper, och sättas att torka i luften, tills de bliva torra, bären bör ej vara mycket saftige, ty då drar de för mycket mjöl, bliva bleka och ej goda.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra hallon gryn.

  till et halft stop hallon tages en ägge gula, som sönder kramas med hallonen, och arbetas in med så myckt hwete miöl att det låter kafla sig, som en tunn deg, |85|hwilken sedan hackas fint sönder, och sållas giänom ett gryn såll, grynen skola sedan bredas ut på papper, och sättas att torka i luften, tils de blifwa torra, bären bör eij wara mycket saftige, ty då drar de för mycket miöl, blifwa bleka och ey goda.