75. Fernissa för seldon

Lästext

Fernissa för seldon

1 Tolv lod gummilack, 6 lod venedisk terpentin och ¾ kanna sprit lämnas till förening i en flaska på varmt ställe, och efter lösningen tillsättes 2 lod lavendelolja, och 2 lod kimrök, varav fås en ganska god selsmörja som länge håller lädret svartglänsande både i regn och solsken, samt lätt kan anbringas på nytt, när den första fernissningen hunnit bortnötas. Den påstrykes med en stor och mjuk pensel, |32|vilken lämnas kvar i flaskan, så att den ej må torka. För detta ändamål genomborras korken, och penselskaftet trädes genom hålet, som jämnt bör fyllas därav, så att spriten icke mellan användandet må bortdunsta.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fernissa för Seldon Å:T: N:o 98. 1842.

  Tolf lod Gummi-lack 6 lod venedisk Terpentin och ¾ kanna sprit lemnas till förening i en flaska på varmt ställe, och efter lösningen tillsättes 2 lod Lavendelolja, och 2 lod kimrök, hvaraf fås en ganska god selsmörja som länge håller lädret svartglänsande både i reng och solsken, samt lätt kan anbringas på nytt, när den första fernisningen hunnit bortnötas. Den påstrykes med en stor och mjuk pensel, |32|hvilken lemnas qvar i flaskan, så att den ej må torka. För detta ändamål genomborras korken, och penselskaftet trädes genom hålet, som jemnt bör fyllas deraf, så att spriten icke mellan användandet må bortdunsta.