66. Tårta av ärtmjöl

Lästext

Tårta av ärtmjöl

1 Ärterna härtill tillredas på följande sätt: Goda gula ärter förvällas så länge att skalet lossnar så att man kan få det av dem, vattnet silas väl därutav varefter de tunt utbredas på flata fat att uti svag värme torkas i ugn vilken är tjänligast efter brödbakning, |28|sedan de äro väl torra, stötes eller malas de sönder, så fina att man kan sikta dem genom florsikt; varefter mjölet är färdigt.

2 Till 12 lod socker tages 2 lod bittermandel, vilka sedan de äro skalade och fint stötta blandas med sockret. 14 äggegulor slås i ett fat och 7 vitor i ett annat, varefter man börjar vispa i bägge på en gång, och då gulorna äro väl söndervispade slås litet i sänder av det förut med mandeln blandade sockret. När allt är utislagit vispas det en god stund, varefter 6 lod ärtmjöl sakta utiröres, samt då det är väl nedrört slås även vitorne till och röras varligt om att allt blir väl nedrört, och blandat. Då bör ugnen vara tillredo att insätta bakelsen, som kan nyttjas i stor form eller i smärre, till denna vispning fordras en ½ timme, och fås ugnen ej eldas för starkt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Tårta af Ärtmjöl.

  Ärterna härtill tillredas på följande sätt: Goda gula ärter förvällas så länge at skalet lossnar så att man kan få det af dem, vattnet silas väl därutaf hvarefter de tunnt utbredas på flata fat att uti svag värme torkas i ugn hvilken är tjenligast efter Brödbakning, |28|sedan de äro väl torra, stötes eller malas de sönder, så fina att man kan sigta dem genom florsigt; hvarefter mjölet är färdigt.

  Till 12 lod socker tages 2 lod Bittermandel, hvilka sedan de äro skalade och fint stötta blandas med sockret. 14 äggegulor slås i et fat och 7 hvitor i et annat, hvarefter man börjar vispa i bägge på en gång, och då gulorna äro väl söndervispade slås litet i sender af det förut med mandeln blandade sockret. När alt är utislagit vispas det en god stund, hvarefter 6 lod Ärtmjöl sagta utiröres, samt då det är väl nedrört slås äfven hvitorne till och röras varligt om att allt blir väl nedrört, och blandat. Då bör ugnen vara tillredo att insätta Bakelsen, som kan nyttjas i stor form eller i smärre, Till denna vispning fordras en ½ timme, och fås ungnen ej eldas för starkt.