73. Engelska läkaren doktor Spilsburg anvista och försökta medel för lungsot

73. Engelska läkaren doktor Spilsburg anvista och försökta medel för lungsot

Lästext

|31|

Engelska läkaren doktor Spilsburg anvista och försökta medel för lungsot

1 Att ingnida bröst, rygg och sidor med färskt fläsk 2 gånger om dagen varje gång en halv timme, och funnit detta medel så ypperligt att patienten, efter ett förlopp av 16 dagar fullkomligt botades. Invärtes användes ett decoctum album sydenhami, samt en styrkande diet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |31|

  Engelska Läkaren Dr. Spilsburg anvista och försökta medel för Lungsot

  att ingnida bröst rygg och sidor med färskt fläsk 2 gånger om dagen hvarje gång en half timme, och funnit detta medel så ypperligt at patienten, efter ett förlopp af 16 dagar fullkomligt botades. Invertes användes ett decoctum album sydenhami, samt en styrkande diet.