36. Galantine

Lästext

|17||11|

Galantine

1 Man kokar ett gammalt höns, och två kalvläggar i vatten, i en soppkittel, med hel ingefära, vitpeppar, 4 nejlikor, hel muskotblomma, lök, palsternacka, 4 morötter, persiljerötter: stark oxköttsbuljong skummas väl under kokningen. När allt köttet kokat sönder och soppan är inkokad, till 3 stop, silas den och skummas det feta bort. När han är kall bör han vara hård som hjorthornsgelé, så slår man honom i en kastrull, tar bort grumlet och sättes lite salt, citronskal, om behagas lagerbärsblad, rhenskt vin, låter det koka upp, avklaras med äggvita, silas, och slår här av i en form ett tvärfinger över räfflorne. Då det är kallnat eller styvt sätter man välskurna och tunna stekskivor av unga hönsbröst i vacker ordning radtals i den kalla soppan, trycker dem in att de står nätt lite mellan var skiva. Sedan slås så mycket kall soppa över, att det står över första varvet och fortfares så länge man vill ha galantine stor till, men vart varv får inte sättas ens åt alla varv, på sidorna jämkas nätt, mitt i behöver det ej, gelét slås överst i |18||12|formen och låter det kallna som aladåb. Formen värmes över fyrhål och vändes snällt över bruten servett på fat.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |17||11|

  Galantine!

  Man kokar ett gammalt höns, och två kalfläggar i vatten, i en sopp kittel, med hel ingefära vitpeppar 4 neglickor hel moskottblomma, lök, palsternacka 4 morötter persilje rötter: stark oxköts bouillon skummas väl under kokningen. När alt köttet kokat sönder och soppan är inkokad, till 3 stop, silas den och skummas det feta bort. När han är kall bör han vara hård som jorthorns gélé, så slår man honom i en kastrull tar bort grumlet och sättes lite salt Citronskal, om behagas lagerbärsblad renst vin låter det koka upp afklaras med äggvita, silas, och slår här af i en form et tvär finger öfver refflorne. Då det är kalnat eller styft sätter man väl skurna och tun[na] stek skifvor af unga höns bröst i vacker ordning radtals i den kalla såppan, trycker dem in at di står nett lite mellan hvar skifva. Sedan slås så mycket kall såppa öfver, at det står öfver första varfvet och fortfares så länge man vill ha Galantine stor til, men hvart varf får inte sättas ens åt alla varf, på sidorna jemkas nett mitt i behöfver det ej, Gelét slås öfverst i |18||12|formen och låter det kallna som ala daube. Formen värmes öfver fyrhål och vändes snelt öfver bruten servett på fat