55. Bakelser eller små pastejer av potatis

55. Bakelser eller små pastejer av potatis

Lästext

Bakelser eller små pastejer av potatis

1 Av poteter som böra vara kokade dagen förän man tänker nyttja dem, tages en 5 à 6 stora vilka skalas och rives på rivjärn mycket fina så att inga bitar följer med, de röras sedan med skirt smör åt en led att massan bliver väl vit som grädda, även kan några skedar söt grädda iläggas under rörningen, blandas sedan [...]

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Bakelser eller små pastejer af potatis.

  af poteter som böra vara kokade dagen förän man tänker nytja dem, tages en 5 a 6 stora hvilka skalas och rifves på rifjern mycket fina så at inga bitar följer med de röras sedan med skirt smör åt en led at massan blifver väl vit som grädda äfven kan några skedar söt grädda i läggas under rörningen blandas sedan [...]