54. En sorts kalvfrikassé

Lästext

En sorts kalvfrikassé

1 Tag rått kalvkött som till frikassé, låt det koka, sätt kryddor samt färska citronskivor och red av det med äggulor att det är tillräckligt sås. Låt det kallna. Emellertid kokas hård gröt av risgryn som även får kallna. Smörj en form, lägg av gröten i botten och sidorna och sedan frikassé att formen blir full och något sås, sätt av gröten ett lock över, låt den stå i lindrig värme 1 timme, öppna litet på sidan och slå det övriga av såsen till. Så är den färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  en sort kalf fricase

  tag rådt kalfkött som til frikacé låt det koka sätt kryddor samt färska Citron skifvor och red af det med äggulor at det är til räckligt sås. låt det kalna. Emellertid kokas hård gröt af risgryn som äfven får kalna. smör en form lägg af gröten i botten och sidorna och sedan frikase at formen blir full och någådt sås sätt af gröten ett låck öfver låt den stå i lindrig värme 1 timme öpna litet på sidan och slå det öfriga af såsen til. så är den färdig.