64. Kalvpastej

Lästext

|27|

Kalvpastej

1 Man stuvar ett gott frikassé av kalv med lång sås, så lägges fläskskivor uti botten av formen, och däröver på av frikassén med murklor, stekta riskor, stekta frikadeller utav potatoes, kräftstjärtar, endera färsk eller rökt oxtunga, som skäres i fina korta strimlor, så kontinueras det vartals med vanliga kryddor, och litet inlagd lök, det sura av en citron, då formen är inemot full, fylles den med risgröt som är utblandad som till kaka, och sedan lägges i rutor omkring rimsor utav smördeg; såsen därtill göres utav frikassésåsen med litet kapris, citronsaft, och redas av med några äggegulor.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |27|

  Kalf-Pastej.

  Man stufvar et godt Fricassée af Kalf med lång Sauce så lägges fläskskifvor uti botten af formen, och däröfver på af Fricasséen med murklor, stekta riskor, stekta Fricadeller utaf Potatoes, kräftstjertar, en dera färsk eller rökt oxtunga, som skäres i fina korta strimlor, så Continuras det hvarftals med vanliga kryddor, och litet inlagd lök, det Sura af en Citron, då formen är innemot full, fylles den med risgröt som är utblandad som till kaka, och sedan lägges i rutor omkring rimsor utaf smör deg; Saucen därtill göres utaf Fricassée Saucen med litet Capris, Citron Saft, och redas af med några äggegulor.