43. Att lägga in gurkor

Lästext

Att lägga in gurkor

1 Gurkona plockas då de äro lagomt stora, läggas i friskt brunnsvatten 6 à 7 timmar. Sedan tvättas de rena och radas upp på en duk så vattnet väl får avrinna. Då de saltas lindrigt när de stått 7 à 8 timmar läggas de i ett träkäril varvtals med svarta vinbärsblad, och körsbärsblad; och några dillkvistar. Observeras noga att gurkona ej på någon sida stöta vid varann. Emellertid har man uppkokad stark sallaka av friskt brunnsvatten dock kall som blandas upp med ättika. Proportion är 1 stop ättika till var kanna sallaka, även lägges fin stött alun i sallakan, |21||15|ungefär 1 lod till kannan. Sist lägges stickor i kors ovanpå och en liten sten, så slås laken på att den står över. De böra även stå i drag; och då de jäst 3 à 4 dygn skummas de väl och hälles ny lake om så fordras. Samt ses alltid noga efter att laken står över.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At lägga in gurkor.

  Gurkona plåckas då de äro lagomt stora, läggas i frist brunsvatn 6 a 7 timmar. Sedan tvättas de rena och radas up på en Duk så vatnet väl får afrinna. Då de saltas lindrigt när de stått 7 a 8 tim[m]ar läggas de i ett träd käril hvarftals med svarta vinbär blad, och körsbärs blad; och några Dillqvistar. observeras noga at gurkona ej på någon sida stöta vid hvaran. Emellertid har man upkokad stark Sallaka af frist brunsvatn dock kall som blandas up med äticka. Proposion är 1 stop äticka til hvar kanna sallaka, äfven lägges fin stött alun i sallakan |21||15|ungefär 1 lod til kannan. Sist lägges stickor i kors ofvanpå och en liten sten, så slås laken på at den står öfver De böra äfven stå i drag; och då de gest 3 a 4 dyng skummas de väl och hälles ny lake om så fodras. samt ses altid noga efter at laken står öfver.