72. Att tvätta flanell så att det ej gulnar

Lästext

Att tvätta flanell så att det ej gulnar

1 Tag två matskedar vetemjöl till två buteljer svagt tvålvatten, omrör det mycket väl, sätt kärlet vari blandingen skett på elden och fortfar med omrörningen på det att mjölet icke må klimpa sig. Slå hälften av detta klara och kokande klister på flanellen, blöt den väl däruti och tvätta eller gnid därmed på samma sätt som man tvättar med tvål, så snart klistervattnet blivit så svalt att man kan hålla händerna däri, upptag flanellen, skölj den i rent vatten, slå andra hälften av det kokande klistret därpå, gnid ånyo och tvätta i flera vatten. Flanellen blir härigenom fullkomligt ren och vit, den får ingen lukt och är så mycket hälsosammare att bära på kroppen, som den är snyggare än den genom vanlig tvättning kan bliva.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at tvätta Flanell så at det ej Gulnar

  Tag två matskedar hvetemjöl til två buteljer svagt tvålvatten omrör det mycket väl, sätt kärlet hvari blannningen skett på elden och fortfar med omröringen på det at mjölet icke må klimpa sig. Slå hälften af detta klara och kokande klister på Flanellen, blöt den väl däruti och tvätta eller gnid dermed på samma sätt som man tvättar med tvål, så snart klister-vattnet blifvit så svalt at man kan hålla händerna deri, Uptag Flanellen, skölj den i rent vatten, slå andra hälften af det kokande klistret derpå, gnid å nyo och tvätta i flera vatten. Flanellen blir härigenom fullkomligt ren och hvit den får ingen lukt och är så mycket helsosammare at bära på kroppen, som den är snyggare än den genom vanlig tvättning kan blifva.