44. Att koka tvål

Lästext

Att koka tvål

1 Göres lut av god aska, 3 kappar aska och 1 kappa kalk. Askan bör vara sållad. Detta suftas i en så[?] och öses på karet; vars botten bör vara sorgfälligt lagt, med käppar och pärtor 2 varv, halm och ett grovt kläde. Om man har 1 tunna aska så kokas 4 såar vatten på karet som täckes till andra dan eller om man vill läto[?] den stå en dag över. 8 à 10 marker ister eller vad flott man har, kan kokas uti en vanligt stor järngryta, som aktas noga då den kokar upp att den ej får koka över. Den bör koka från morgon till kvälln, ju längre tvål kokar dess bättre blir den. 30 nävar koksalt, då den kokar tills man tycker att saltet är smält och det skär sig som en ölost; till såpan kan tas svagare lut, och hvad flott som helst; om ben finns så krossas de väl, i synnerhet om man [har] en varm bakugn samt låter dem där bliva väl varma och genast hugger och bultar dem väl fina och lägger afton för ut dem i blöt i stark lut.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at koka tvål.

  Göres lut af god aska 3 kappar aska och 1 kappa kalk. askan bör vara sållad. detta suftas i en så[?] och öses på karet. hvars botn bör vara sorgfällit lagt. med käppar och pertor 2 varf, halm och ett groft kläde. Om man har 1 tunna aska så kokas 4 såar vatn pa karet som täckes til andra dan eller om man vill läto[?] den stå en dag öfver. 8 a 10 marker jster. eller hvad flått man har kan kokas uti en vanligt stor jern gryta. Som agtas noga Då den kokar up at den ej får koka öfver. Den bör koka från morgon til qväln ju längre tvål kokar dess bettre blir den. 30 näfvar kok salt då den kokar tils man tycker at saltet är smält och dett skär sig som en ölost; til Såpan kan tas svagare lut. och hvad flott som helst; om ben fins så krossas de väl. i synnerhet om man [har] en varm bak ugn samt låter dem där blifva väl varma och genast hugger och bultar dem väl fina och lägger afton för ut dem i blöt i stark lut.