74. Persisk träpolityr

Lästext

Persisk träpolityr

1 Denna, som för träet gör samma nytta som plättering för metallen, följaktligen kan tvättas, utan att förlora i glans och ej emottager några rispor, beredes sålunda: Till ett halvt kvarter sprit tages ½ uns schillackgummi, ½ uns gummilacka, ½ dito gummisandrik och upplöser detta småningom över sakta eld. Så gör en sudd av klädeslister, (Salleistrolle) slår litet av ovanuppgivna blandning på densamma och omgiver den med mjukt linne, som är begjutet med något kallt pressad linolja. Därmed gnides träet i en cirkelrörelse; men måste noga iakttaga att ej en för stor yta på en gång ingnides, så att träets porer må behörigen kunna fyllas. Därefter begagnar man på samma sätt något sprit, blandat med en liten del av polityren, och man skall snart se ytan glänsa. Skulle träet vara överdraget med vax, måste detta först borttagas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Persisk trä-politur.

  Denna som för träet gör samma nytta som plättering för metallen följakteligen kan tvättas, utan att förlora i glans och ej emottager några rispor beredes sålunda: Till ett halft qvarter sprit tages ½ uns Schillack-Gummi, ½ uns Gummilacka, ½ dito Gummi-Sandrik och uplöser detta småningom öfver sakta eld. Så gör en sudd af klädes-lister, (Salleistrolle) slår litet af ofvanuppgifna blandning på densamma och omgifver den med mjukt linne, som är begjutet med någodt kallt pressad lin-olja. Dermed gnides träett i en Cirkel-rörelse; men måste noga iakttaga att ej en för stor yta på en gång ingnides, så att träets porer må behörigen kunna fyllas. Derefter begagnar man på samma sätt någott sprit, blandadt med en liten del af polituren, och man skall snart se ytan glansa. skulle träet vara öfver-draget med vax, måste detta först borttagas.