8. Till tre kannor brännvin

8. Till tre kannor brännvin

Lästext

|4||4|

Till tre kannor brännvin

1 1 skålpund torra pomeransskal, 10 lod anis, 10 dito koriander, 10 dito citronskal. 6 lod torra rosenblad eller kräpnäva till kannan, 6 lod vinsten, 12 lod violrot. Några kryddnejlikor, allt detta stötes fint och sättes i aparta buteljer om man har tillgång, blötes i 14 dagar eller mera. Då det disleras lägges i pannan 1 handfull fint koksalt, 1 skiva surt bröd, 8 lod ungefär björkkol som askan väl är borta, snarare mindre än mer, topparne av ungt granris ger en hög citronsmak. 4 nävar till var kanna brännvin tages, 1 kvarter vatten eller söt mjölk. Då alltsammans är i pannan röres det om och sättes hatten genast på. Man kan ej vänta rätt gott mer än hälften av brännvinet. När alltsammans är runnit utom lanken och fördropparne, hälles det uti en kittel och kokas sockersirap av ½ skålpund på kannan med 1 ½ jungfru vatten som skummas väl och slås så het han tages av elden i brännvinet, samt röres väl om och utspädes sedan med uppkokt kallnat vatten, efter behag och filtreras sedan. Av pomeransskalena skäres det vita bort.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |4||4|

  Till 3 kannor bränvin

  1 ℔ tårra Pommeransskal 10 lod anis 10 dito corriander 10 dito Citron skal. 6 lod tårra Rosenblad eller kräpnäfva till kannan 6 lod vinsten 12 lod violrot. några kryddnäilikor, alt detta stötes fint och sättes i aparta bouteiller om man har tilgång blötes i 14 dagar eller mera Då det disleras lägges i pannan 1 handfull fint koksalt 1 skifva surt bröd 8 lod ungefär björkkol som askan väl är borta snarare mindre än mer topparne af ungt granris ger en hög citron smak. 4 näfvar til var kanna bränvin tages 1 qvarter vatten eller söt mjölk. Då alt sammans är i pannan röres det om och sättes hatten genast på. Man kan ej vänta rätt godt mer än hälften af bränvinet. När altsammans är runnit utom lancken och fördropparne hälles det uti en kittel och kokas såcker sirap af ½ ℔ på kannan med 1 ½ jung: vatten som skummas väl och slås så het han tages af elden i bränvinet, samt röres väl om och utspädes sedan med upkokt kalnat vatten. efter behag och filtreras sedan. Af Pommeransskalena skeres det hvita bort