7. God ättika

Lästext

God ättika

1 Till 10 kannor uppkokt och kallnat sjövatten tages 1 kanna gott brännvin, 1 ¼ skålpund vit honing, ½ skålpund vit vinsten, ½ dito russin och russinstjälkar, så mycket man behagar. Detta lägges i ett ankare, täppes väl och ställs att surna i vanlig värme, om några hela tranbär lägges i bland är ännu bättre, det behöver stå 5 à 6 månader. Då detta avtappas om då genast sättes på samma kärl så behöver det ej surna så länge. Ifall om detta blir för svagt så kan brännvinet och annat ökas där efter.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  god äticka.

  Till 10 kannor upkokt och kalnat sjövatten tages 1 kan[n]a godt bränvin 1 ¼ ℔ hvit honing ½ ℔ hvit vinsten ½ dito Russin och russin stjelkar, så mycket man behagar. Detta lägges i ett ankare täppes väl och stäls at surna i vanlig verme, Om några hela tranbär lägges i blan är ännu bettre det behöfver stå 5 a 6 manader. Då detta aftappas om då genast sättes på samma kärl så behöfver det ej surna så länge. i fall om detta blir för svagt så kan bränvinet och annat ökas der efter.