Om handskriften

Om Haudois­handskriften

1 Wilhelmina Mellin, som skrivit en ”hushållshjälpreda” för eget bruk, föddes 1786 på gården Haudois i Ackas (fi. Akaa) i Tavastehus län. Handskriften med rubriken ”Hushållshjälpreda för Wilhelmina Mellin” är daterad i mars 1813, två år innan hon ingick äktenskap med kaptenen Johan Fredrik Standertskjöld. Det första receptet bär ovanskriften ”Pepparkakor”.

2 Handskriften ingår i Lindfors-Frosterus släktarkiv i Svenska litteratursällskapets samlingar (SLSA 595). Samlingen innehåller även material som tillhört ätten Standertskjöld. Fysiskt finns recepthandskriften på Nationalbiblioteket i Helsingfors. Recepten är skrivna på lösa blad av lumppapper. Bladen har bundits eller tråcklats ihop, möjligen långt senare, med en grov svart tråd, vilket åsamkat handskriften skador. De fläckade pärmarna är likaså av lumppapper och ryggen ställvis skadad. På frampärmen finns Johanna Wilhelmina Mellins namn antecknat och på bakpärmen nämns bland annat ”Safjervi”, det vill säga Savijärvi gård. Misstag har begåtts i samband med inbindningen, så att ordningen på sidorna kastats om. Handskriftens fysiska skick gör det svårt att rekonstruera det som möjligen varit den rätta sidordningen.

3 Handskriften, som mäter ca 21,4 × 18,2 cm, består av 32 inkonsekvent paginerade och opaginerade sidor och innehåller 76 recept, allt från kryddskorpor och kalvfrikassé till husblossgelé och botemedel mot lungsot. Sannolikt har blad också gått förlorade. Ett av de sista recepten i samlingen, ”Fernissa för seldon”, är kopierat ur Åbo Tidningar 14/12 1842. Handskriften kan således dateras mellan åren 1813 och 1842.

4 Sannolikt har recept tillkommit efter hand. Antalet personer som nedtecknat recept är två, eller möjligen tre. Förändringar i handstilen över tid, tidsbrist eller obekväm skrivställning kan ha påverkat utformningen av skribentens piktur på ett sätt som gör det svårt att avgöra om det rör sig om en och samma eller möjligen två eller tre separata händer.

5 Samlingen innehåller huvudsakligen matrecept, men även goda råd för hur man tillverkar persisk träpolityr och fernissa för seldon, kokar tvål och klister och tvättar flanell. Bland huskurerna finns ett botemedel mot frossa och ett medel mot lungsot.

6 Johanna Wilhelmina Mellins man Johan Fredrik Standertskjöld avled redan 1820, bara fem år efter giftermålet 1815. Familjen bodde då på Savijärvi gård i Sibbo socken. Wilhelmina födde parets tredje barn, sonen Johan Fredrik Wilhelm, knappt tre veckor efter mannens död. Året innan hade paret förlorat sitt andra barn, dottern Beata Maria Lovisa, som bara blev ett drygt år gammal. Parets förstfödda, dottern Fredrika Wilhelmina, överlevde sin mor med två år och dog 1874. Johanna Wilhelmina själv avled den 22 juli 1872.


7 Se även etableringsprinciperna.