Rättelser och tillägg

Förteckningen upptar innehållsliga rättelser och tillägg på webbplatsen, med undantag för ändringar i de redaktionella texterna och ämnesordsförteckningen som görs stillatigande.

Datum Ändring
16.12.2022 En fungerande söksida har publicerats.
17.11.2022 Lansering av webbplatsen med material från sex receptsamlingar: Stensbölehandskriften, von Ackern-handskriften, Villnäshandskriften, Naguhandskriften, Haudoishandskriften och Hertonäshandskriften.