Redaktion och kontakt

Redaktion

Maren Jonasson, redaktionschef tfn 040 757 8485

Charlotte Cederbom, redaktör

Pieter Claes, redaktör

Yrsa Lindqvist, första arkivarie

Sebastian Köhler, utvecklingsansvarig (digitala utgåvan)

E-post till redaktionen: fornamn.efternamn@sls.fi

Digitalisering

Nationalbiblioteket, Helsingfors
Nationalmuseum, Helsingfors
Riksarkivet, Stockholm
Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors