Karta över recept­handskrifternas förmodade hemorter på 1700- och 1800-talen

Karta som visar recepthandskrifternas hemorter i Finland och Sverige på 1700- och 1800-talen. 16 numrerade orter är utmärkta på kartan: 3 i Sverige, 13 i Finland.

Stensböle­handskriften

 1. 1. Strängnäs
 2. 2. Kourla gård, Vichtis
 3. 3. Stensböle gård, Borgå

von Ackern-handskriften

 1. 4. Brahestad
 2. 5. Kuopio
 3. 6. Åbo
 4. 7. Stockholm

Villnäs­handskriften

 1. 8. Villnäs slott, Masku

Nagu­handskriften

 1. 9. Nagu
 2. 10. Karlberg
 3. 6. Åbo
 4. 11. Helsingfors

Haudois­handskriften

 1. 12. Haudois gård, Ackas
 2. 13. Savijärvi gård, Sibbo

Hertonäs­handskriften

 1. 14. Hertonäs gård, Helsingfors
 2. 15. Moisio gård, Elimä
 3. 16. Räikkä gård, Ylöjärvi

Kartan har ritats av Antti Pokela.