Hänvisa och upphovsrätt

Hänvisa till webbplatsen Historiska recept

Jonasson, Maren et al. (utg.), Historiska recept, SLS Varia 14, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2022, https://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-9765-1666945600

Du hittar beständiga webbadresser och instruktioner för att hänvisa till de enskilda recepten, Märtha Norrbacks artikel och Maren Jonassons introduktioner till receptsamlingarna på respektive sidor (under ”Hänvisa” i den gula balken).

Upphovsrätt för webbplatsen Historiska recept

© Maren Jonasson, Sebastian Köhler, Märtha Norrback och Svenska litteratursällskapet i Finland 2022

Artikeln »Bröd och bot. Hushållsböcker och receptsamlingar under det långa 1700-talet»: Märtha Norrback och Svenska litteratursällskapet i Finland

Startsidans foto: Katja Hagelstam

Allt innehåll och material är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).